Lisbeth Höddelius
Lisbeth Höddelius
Utbildare i Motiverande samtal
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Öppna ditt hjärta

...till förändring genom ett nytt sätt att tänka.

Förändring innebär för mig att fokusera på det positiva, att utgå från varje individs egna resurser och bygga på den positiva kraft som finns hos varje enskild person. På mina utbildningar vill jag ge deltagarna redskap att bryta gamla invanda mönster, så att de sedan kan använda sina kunskaper inom sin egen profession, men även privat. Jag erbjuder kvalificerad utbildning i Motiverande samtal, Handledning och Coaching samt tar även uppdrag som tobaksavvänjare.

Välkommen!
Lisbeth Höddelius