Lisbeth Höddelius
Lisbeth Höddelius
Utbildare i Motiverande samtal
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Handledning och Coaching

För att hålla MI levande efter utbildningarna erbjuder jag handledning och coaching i grupp. Lämplig gruppstorlek är 5-7 deltagare. Antal träffar efter behov.

Forskning visar att en grundutbildning i Motiverande samtal på tre dagar inte är tillräckligt, utan att fortsatt träning av metoden är nödvändigt. Det är betydelsefullt att i positiv anda stödja och stimulera deltagarna till att bli nyfikna på att utvecklas i metoden. Deltagarna ges bland annat möjlighet att få feedback på sina inspelade patient-/klientsamtal.

Handledning

Att vara handledare innebär för mig att vara vägvisare och att vara aktiv utan att ta över befälet i gruppen. Min uppgift är att istället visa på vad som sker och få gruppen själv att se vad som behövs. Jag använder mig av frågor och vägleder när deltagarna är vilsna och ger trygghet och stimulans till gruppen, samt erbjuder min kunskap. Handledning i grupp innebär att stödja gruppen och deltagarna för att de ska kunna utvecklas och nå sina mål för sin verksamhet.

Coaching

För dig som har fått grundläggande MI-utbildning och vill utveckla och bibehålla dina MI-kunskaper, finns möjlighet att få coaching i grupp. Coaching inriktas på möjligheter och lösningar och är en metod som för deltagarna framåt, från där de är (nuläge) och fokuserar på önskat läge (det uppsatta målet).