Lisbeth Höddelius
Lisbeth Höddelius
Utbildare i Motiverande samtal
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Referenser

Region Gävleborg

Mikael Wall – Vårdenhetschef, Familjehälsa Gävle centrum
Telefon: 026-279253
E-post: mikael.wall@regiongavleborg.se

Region Gävleborg

Christina Wasberg – Distriktssköterska, Utbildare i Motiverande samtal
Telefon:0270-73382
E-mail: christina.wasberg@regiongavleborg.se

Region Gävleborg

Karin Dahlman – Utvecklingssamordnare, Vuxenpsykiatri
Telefon:0650-92466
E-mail: karin.dahlman@regiongavleborg.se

Uttalande från deltagare på MI-utbildningar

Tydligt redskap att använda direkt i klinik. Bra upplägg, teori varvat med praktik, nyttigt/bra med praktiska övningar.

Bra balans mellan teori och praktiska övningar. Bra med uppföljningsdag (3:e dagen) efter 1 mån, bra feedback på samtalsuppgiften till 3:e dagen.

Bra blandning teori praktik. Kunniga och bra lärare. Bra med uppgift mellan dag 2 till 3, måste få tänka till. Lärorikt att höra andra berätta hur de löst uppgiften.

Upplägget med genomgång/föreläsning, praktiska övningar, hemuppgift.

Bra struktur och upplägg, tydliga övningar och instruktioner — ett 'bra' arbetsklimat.

Mycket övningar varvat med föreläsningar, grupparbete med hemuppgiften, Lisbeth som kursledare bra pedagog.

En metod som jag verkligen är positiv till. Kursens arbetssätt har gjort att jag lättare förstår 'metoden' (MI). Jag har känt mig delaktig under dagarna, utrymme för diskussion och reflektion