Lisbeth Höddelius
Lisbeth Höddelius
Utbildare i Motiverande samtal
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Utbildning

Jag erbjuder utbildningar i Motiverande samtal i två steg, en 3-dagars grundutbildning och en fördjupningsutbildning på 2 dagar. Det finns möjlighet att anpassa utbildningarna efter önskemål.

Grundutbildning 3 dagar

Grundutbildningen ska ge deltagarna en modell de kan använda i samtal med patienter/klienter som vill göra en beteendeförändring. Hålls i grupper med max 22 deltagare. Tre heldagar fördelas över två tillfällen, två dagar efter varandra samt en tredje dag två månader senare. Till dag tre får deltagarna skriva ner ett patient-/klientsamtal från sitt dagliga arbete och får då samtidigt praktiskt träna sina MI-kunskaper i sin vardag. När deltagarna träffas dag tre sitter de i grupper och kodar sina samtal utifrån metoden (MI) och får konstruktiv återkoppling på sina samtal. Teori varvas med praktiska övningar och mycket bygger på den egna aktiviteten. Upplägget består av demonstrationer, diskussioner, filmer och praktiska övningar.

Innehåll:

Fyra processer i MI
Förhållningssätt/MI-andan
Förändringsprocessens olika steg
Motivation
Diskrepans
Förändringsprat
Lyssnarteknik och kommunikationsfärdigheter
Hantera motstånd
Strategier vid beteendeförändringar
Övningar och färdighetsträning
Litteratur och webbsidor

Fördjupningsutbildning 2 dagar

Du som gått grundutbildningen kan sedan gå en fördjupningsutbildning. Tyngdpunkten ligger på träning i patient-/klientsamtal, där du övar mot en skådespelare. Denna utbildning är lämplig att gå cirka två månader efter grundutbildningen. Lämplig gruppstorlek är 12-14 deltagare.

Dag 1:
Repetera och fylla på kunskap/fördjupa, förbereda sig för samtal med skådespelare.

Dag 2:
Samtal med skådespelare. I fördjupningsutbildningen samarbetar jag med Åsa Karlin, som är utbildad skådespelerska och har arbetat i drygt 25 år med olika former av skådespeleri, både på teater och film. De senaste åren har hon ägnat sig allt mer åt rollspelsarbete på företag och institutioner bland annat på Centrum för Folkhälsa, Karolinska Institutet, Älvsborgs sjukhus och Landstinget Gävleborg, främst med inriktning på Motiverande samtal.