Lisbeth Höddelius
Lisbeth Höddelius
Utbildare i Motiverande samtal
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Motiverande samtal

Vad är det som behövs för att människor skall förändra sig? Det är säkert en fråga som hälso- och sjukvården ställt många gånger.

Motiverande samtal – Motivational Interviewing (MI) – är en samtalsmetod som utgår från individens egna tankar och funderingar. Metoden innebär ett empatiskt förhållningssätt och går ut på ett aktivt lyssnande för att locka fram individens egen motivation till att förändra sig. Att individen själv skall komma fram till sina lösningar med stöd och ett respektfullt bemötande från rådgivaren.

MI har utvecklats av psykologerna och forskarna W.R. Miller & S. Rollnick och metoden är evidensbaserad (bygger på vetenskapliga grunder). Under det senaste decenniet har metoden fått en bred användning när målet är att stimulera en person att ändra sitt beteende.

MI lämpar sig väl i samtal om beteendeförändringar av levnadsvanor, rehabilitering, rådgivning samt coaching och ledarhandledning.

Jag samarbetar idag med MI-utbildarna, ett nätverk av konsulter som arrangerar MI-utbildningar.

Länkar

Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
Motivational Interviewing: www.motivationalinterviewing.org
MI Nordic: www.motiverandesamtal.org