Lisbeth Höddelius
Lisbeth Höddelius
Utbildare i Motiverande samtal
Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Lisbeth Höddelius

Jag är Legitimerad sjuksköterska och Vårdlärare med magisterexamen i Folkhälsoarbete. Nu arbetar jag i eget företag med utbildningar i Motiverande samtal, Handledning och Coaching.

Jag har under många år arbetat heltid med utbildning i Motiverande samtal – Motivational Interviewing (MI) – inom Landstinget Gävleborg. Från och med år 2011 har jag eget företag där jag erbjuder professionell utbildning i Motiverande samtal, Handledning och Coaching.

2005 blev jag erbjuden att gå en lärarutbildning i Motiverande samtal. Jag blev nyfiken på sättet att samtala med patienterna kring levnadsvanor och har sedan dess gått ett flertal utbildningar inom området: grundutbildning och fördjupningsutbildning i Motiverande samtal samt hospiterat i ett antal grund- och fördjupningsutbildningar med en erfaren och kunnig MI-tränare. År 2006 gick jag min TNT-utbildning (Nordisk MI tränarutbildning) och 2008 gick jag en MI Coaching utbildning. Jag har fortlöpande kontakt och utbyter erfarenheter med kollegor i MINT-nätverket.

Mitt intresse för folkhälsa väcktes när jag såg en ledig tjänst som Hälsoplanerare inom Landstinget Gävleborg, i syfte att förstärka resurserna för det förebyggande hälsoarbetet i länet. Jag hade under många år arbetat som Vårdlärare och kände att detta verkade spännande. Jag sökte tjänsten och fick den! Sedan 1986 har jag arbetat med folkhälsofrågor och har lång erfarenhet inom området. I tjänsten ingick en 20 poäng högskoleutbildning i Hälsoplanering. Jag har även gått en 5 poäng högskoleutbildning inom tobaksområdet.

Min magisterexamen tog jag år 2007 med inriktning mot Folkhälsoarbete. Inom många olika områden har jag skaffat mig gedigen kunskap. Under flera år har jag arbetat med föreläsningar och studiecirklar inom området Humor och Hälsa, på teman som "har du förlorat skrattet" och"att ta humor på allvar". Har även gått 5 poäng högskoleutbildning i Humor och Hälsa. Dessutom har jag varit engagerad inom tobaksområdet som både föreläsare och tobaksavvänjare.

Hösten 2011 gick jag en Fördjupningskurs för tränare i Motiverande samtal, Motivational Interviewing, 7.5 högskolepoäng. Kursen gav en teoretisk och praktisk kunskap om lärande och kodning av motiverande samtal.

Jag är utbildad i metoden PBL – problembaserat lärande. Metoden innebär att individens egna kunskaper och färdigheter tas tillvara. PBL stimulerar deltagaren till nyfikenhet och personligt ansvar för sitt lärande.

Jag har lång erfarenhet av pedagogisk handledning av studenter i min profession som Vårdlärare. Jag har även varit handledare för breddmagisterutbildningen i Folkhälsovetenskap i Landstinget Gävleborg, som byggde på handledning utifrån problembaserat lärande (PBL).